Er zijn 32 levensloopbestendige tweekamer appartementen gerealiseerd in 4 woongroepen van ieder 7 appartementen.

De gemeenschappelijke huiskamers zijn in het stramien van een driekamer appartement gerealiseerd. In de gemeenschappelijke huiskamer is voldoende ruimte voor alle cliënten, eventueel bezoek en personeelsleden. Hier vinden de dagactiviteiten plaats, wordt tv gekeken en gebruik gemaakt van internet. Vanuit de gemeenschappelijke huiskamer heeft men toegang tot een buitenruimte.

Het bouwblok van het project Hart van Zuidland bestaat uit een zorggebouw dat is samengesteld uit verschillende gebouwdelen verbonden met een middengang. Het deel aan de Oude Watering heeft een plat dak en lichte gevelsteen en het deel aan de Julianastraat bestaat uit een bruin rode baksteen. Kenmerkend is de verticale gevelopbouw van bakstenen penanten met pui invullingen, waarvan de borstwering onder een kleine hoek wordt uitgevoerd om meer plasticiteit in de gevel te krijgen. De borstweringen van de balkons zijn zo transparant mogelijk om een maximale zichtrelatie vanuit de woonkamer met de straat te garanderen.

Voor het gebouw in totaal geldt dat het ontwerp sober en doelmatig is en dat het gebouw zich architectonisch onderscheid door een zorgvuldige detaillering en een aantal subtiele keuzes in materiaalbehandeling en uitvoering.

Duurzaamheidsmaatregelen:

  • Dichte buitenwanden Rc gevel
  • FSC®
  • Toepassing LED verlichting
  • Warmte terugwinning op douche water
  • Gescheiden riool, (hemelwater)
  • warmte terugwinning op douche water
  • Drie bladig glas

In 2016 is het ziekenhuis grondig verbouwd. Verouderde gedeelten die in de loop van de tijd tegen het gebouw zijn aangebouwd, worden gesloopt. Delen van het gebouw worden volledig gestript en opnieuw opgebouwd. DWT Groep verzorgde hier het ontwerp en uitvoering van alle technische installaties in het ziekenhuis.

Uitvoerende werkzaamheden:

● Sanitaire installaties: water-, gas-, sanitair, riolering- en hemelwaterafvoerinstallatie.
● Klimaatinstallaties: ventilatie, verwarming en koeling.
● Elektrotechnische installatie: volledig elektrotechnische installatie inclusief armaturen, data en telefonie, zorg alarmering brandmeldinstallatie.

De complexiteit van dit project zit in het feit dat het is opgebouwd uit verschillende aangekochte panden. Hierdoor is er een enorme diversiteit aan hoogten en constructieve balken aanwezig. Daarnaast is er een zeer korte doorlooptijd in de uitvoering. Voor de aanvang van het project is door middel van een 3D totalstation het bestaande gebouw in kaart gebracht en omgezet naar een werkbaar IFC model voor het werken in BIM.

We hebben gekozen om de installaties uit te werken in BIM om de kruisingen van installaties te voorkomen voor alle E, B, S en W disciplines. Met name voor de leidingwegen. Hierdoor zijn de fouten zoals clashes met balken die in de weg zitten vermeden. Op deze wijze hebben we BIM ingezet voor een herhuisvestingsproject. Door middel van slimme systemen zoals 3D totalstation is het mogelijk om in korte tijd een zeer nauwkeurig IFC model krijgen en hiermee snel en zorgvuldig aan het werk.

Bij dit bijzondere project waren er twee ambities: energieneutraal en circulair bouwen. Deze twee ambities waren soms tegenstrijdig, maar de ambities zijn zeker waargemaakt!

Wilt u meer informatie over dit project en onze visie op circulair bouwen neem dan gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.

In Leonardushof vinden ouderen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie een geschikte woonlocatie. In opdracht van Stichting Groenhuysen heeft DWT Installatiegroep samen met Aan de Stegge Roosendaal een installatie ontworpen die duurzaam is en waarbij de focus ligt op de lage exploitatiekosten voor 25 jaar. Vanuit deze opdracht is gekozen voor een IJsbuffer systeem waarmee de energie wordt opgeslagen in ijs.

Een samenwerking op maat

Ons team staat voor u klaar om u te helpen naar de juiste oplossing voor uw maatwerk vraagstuk